فال حافظ

فال حافظ

ساقيا سايه ابر است و بهار و لب جوي
بوي يک رنگي از اين نقش نمي آيد خيز
سفله طبع است جهان بر کرمش تکيه مکن
دو نصيحت کنمت بشنو و صد گنج ببر
شکر آن را که دگربار رسيدي به بهار
روي جانان طلبي آينه را قابل ساز
گوش بگشاي که بلبل به فغان مي گويد
گفتي از حافظ ما بوي ريا مي آيد
من نگويم چه کن ار اهل دلي خود تو بگوي
دلق آلوده صوفي به مي ناب بشوي
اي جهان ديده ثبات قدم از سفله مجوي
از در عيش درآ و به ره عيب مپوي
بيخ نيکي بنشان و ره تحقيق بجوي
ور نه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن و روي
خواجه تقصير مفرما گل توفيق ببوي
آفرين بر نفست باد که خوش بردي بوي

تعبیر فال : به گردش روزگار و بخت و اقبال تکیه نکن و واقعیت ها را در نظر بگیر تا مبادا دچار شکست شوی. آرزوهای دور و دراز و نا ممکن را از خویش دور کن و با هر کسی دوستی نکن. در کاری که می خواهی انجام بدهی درنگ کن و با صبر و دقت و حوصله پیش برو.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای bandbaz.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:bandbaz.ir